Hướng dẫn cài Windows 10 LTSB 2016 bằng USB cho máy cấu hình thấp

Hướng dẫn Cài Windows 10 LTSB 2016 bằng USB trong đó LTSB là viết tắt của Long Term Servicing Branch, đây là phiên bản Windows 10 không nhận được các bản cập nhật thường xuyên, không có Cortana, không có Store và cũng không có trình duyệt edge. Đây là phiên bản sử dụng ổn … Đọc tiếp Hướng dẫn cài Windows 10 LTSB 2016 bằng USB cho máy cấu hình thấp